Waterkwaliteit

NIEUW AQUA2DENTAL: WATERTESTEN VOLGENS DE NIEUWE RICHTLIJNEN!

RICHTLIJNEN WATERKWALITEIT

Tandheelkundige praktijken hebben een zorgplicht voor de levering van schoon water. Dit betekent dat het water in uw praktijk moet voldoen aan kwaliteitseisen zoals die zijn vastgelegd in de Richtlijnen Infectie Preventie in Mondzorgpraktijken (WIP). In deze richtlijnen is ook een periodieke controle van de waterkwaliteit als verplichting opgenomen. Als het water aan de kwaliteitseisen voldoet, minimaliseert u de risico’s voor uzelf, uw collega’s en uw patiënten.

 

WAT MOET U DOEN OM TE VOLDOEN AAN DE ZORGPLICHT?

Minimaal iedere zes maanden dient het unitwater gecontroleerd te worden op aanwezigheid van aerobe waterbacteriën door middel van een kiemgetalbepaling. De norm voor het kiemgetal bedraagt maximaal 100 kolonie vormende eenheden (KVE) per ml unitwater. Zijn er meer dan 100 KVE/ml aanwezig, maar minder dan 10.000 KVE/ml, dan dienen er beheersmaatregelen genomen worden. Zijn er meer dan 10.000 KVE/ml aanwezig, dan dient de behandelunit op de aanwezigheid van levende legionella bacteriën gecontroleerd te worden.

AQUA2DENTAL IS UW PARTNER VOOR PROFESSIONELE KIEMGETAL- EN LEGIONELLABEPALINGEN

Bij Aqua2Dental, een dochtermaatschappij van Bio2Dental, kunt u terecht voor professionele kiemgetalbepalingen. Wij bieden verschillende testen aan die helemaal zijn afgestemd op uw wensen en die voldoen aan de geldende richtlijnen. Dankzij onze samenwerking met professionele en geaccrediteerde bedrijven, kunnen wij u een totaaloplossing op maat aanbieden.

AQUA2DENTAL ADVISEERT

Dankzij de wetenschappelijk expertise van Aqua2Dental wordt u voorzien van de juiste informatie.

AQUA2DENTAL ONTZORGT

Aqua2Dental neemt uw zorgen over de waterkwaliteit uit handen door niet alleen de kwaliteit te controleren, maar door ook met een oplossing te komen indien nodig.

 AQUA2DENTAL WERKT SAMEN

Aqua2Dental werkt samen met professionele bedrijven. Hiermee levert Aqua2Dental betrouwbaarheid en kwaliteit die voldoet aan de richtlijnen.

FAQ 

Waarom moet ik het unitwater laten controleren?
Het water in uw praktijk wordt gekenmerkt als “proceswater” en dient daarom te voldoen aan de Arbowetgeving. Onderdeel van deze wetgeving is regelmatige controle van de microbiologische kwaliteit.

Wat zegt de nieuwe “Richtlijn Infectiepreventie in  mondzorgpraktijken” hierover?

De nieuwe richtlijn is begin april 2016 verschenen. De de regelgeving omtrent waterkwaliteit is in deze nieuwe richtlijn verder uitgediept. Een van de veranderingen is dat de waterkwaliteit minimaal iedere 6 maanden gecontroleerd dient te worden d.m.v. een kiemgetalbetaling. Andere veranderingen leest u op de website van Aqua2Dental.

Welke testen zijn er bij Aqua2Dental?

De Aqua2Dental EXPERT is ideaal als u via een volledige certificering wilt werken.

De Aqua2Dental COMFORT is ideaal als u zelf de watermonsters wilt nemen.

De Aqua2Dental LEGIONELLA dient u uit te voeren bij een 100-voudige overschrijding van het liemgetal (NEN6265 gecertificeerd).

Wat is het beste moment voor monstername?

Het beste moment voor monstername is in de ochtend voordat de eerste patiënt binnenkomt. Na een (chemische) desinfectie dient men minstens 48 uur te wachten voor het unitwater getest kan worden.

Hoe vaak moet ik een Aqua2Dental watertest laten uitvoeren?

Minimaal iedere 6 maanden dient de microbiologische kwaliteit van het unitwater gecontroleerd te worden dmv een kiemgetalbepaling. Ook na aanpassingen of na het doorvoeren van beheersmaatregelen, dient de kwaliteit gecontroleerd te worden.

Wat moet ik doen bij een overschrijding van de norm?

Bij een overschrijding dient u extra beheersmaatregelen te nemen. Neem contact op met Aqua2Dental voor meer informatie. Bij een overschrijding boven de 10.000 KVE/ml dient er een NEN 6265 legionellabepaling uitgevoerd te worden. Aqua2Dental neemt in dat geval contact met u op.

Is het mogelijk om mij er aan te herinneren dat het weer tijd is voor een monstername?

Jazeker, dit is een standaard service van Aqua2Dental. Als u dit niet nodig vindt, kunt u dit ons laten weten.

Moeten alle units bemonsterd worden?

Ja, alle units in de praktijk dienen bemonsterd te worden.

Ik heb een separaat flessensysteem, moet ik toch bemonsteren?

Ook met een flessensysteem bestaat er een risico op besmetting, bijvoorbeeld bij het vullen van de flessen of door terugslag van micro-organismen uit de mond van de patiënt. Ook met een flessensysteem dient de kwaliteit van het unitwater gecontroleerd te worden.

Hoe snel krijg ik de uitslag?

Binnen een week na monstername sturen wij u de uitslag toe.

Ontvang ik de uitslag ook per e-mail?

De uitslag van de Aqua2Dental kiemgetalbepalingen krijgt u uitsluitend per post en gericht aan de contactpersoon zoals vermeld op het opdrachtformulier. De uitslag zullen we nooit zonder expliciete toestemming van de opdrachtgever aan derden mededelen.

Heeft u literatuurstudies over de waterkwaliteit in de tandheelkundige praktijk?

Als u meer achtergrondinformatie wenst, kunt u contact met ons opnemen. Wij sturen u graag meer informatie toe.

Ik wil meer weten over de waterkwaliteit en de huidige richtlijnen. Kan ik mij inschrijven voor een workshop?

Onze workshop over de waterkwaliteit van uw unit is zeer goed ontvangen en wij gaan zeker meer workshops geven. Zie http://www.aqua2dental.nl/workshops/ voor meer informatie en nieuwe data.

Kan ik met mijn ICO of IQUAL groep een lezing krijgen over waterkwaliteit?

Wij komen graag op locatie om een lezing te verzorgen. Neem contact met ons op voor meer informatie.