B2D Pre-Implantologie

Wanneer voert u de Pre-implantologie test uit?

Uit klinisch onderzoek blijkt dat het essentieel is om patiënten voor het plaatsen van een implantaat te screenen op aanwezigheid van risicofactoren die de kans op peri-implantaire complicaties vergroten. Zodoende worden er verschillende risicofactoren in kaart gebracht en kan op basis hiervan het juiste moment van implanteren bepaald worden. Daarbij zal de kans op infecties tijdens en na botregeneratieve ingrepen verminderen. Hierbij wordt er niet alleen naar microbiële factoren gekeken, maar ook naar bekende risicofactoren zoals roken en mondhygiëne. In totaal worden zes factoren in de analyse meegenomen.

 

Hoe voert u deze test uit?

U kunt met maximaal 5 paperpoints materiaal uit de pockets verzamelen en opsturen. Binnen enkele werkdagen na ontvangst bij Bio2Dental ontvangt u de uitslag.

 

Welke micro-organismen worden er bepaald?

 • Aggregatibacter actinomycetemcomitans
 • Porphyromonas gingivalis
 • Tannerella forsythia
 • Treponema denticola
 • Fusobacterium nucleatum
 • Prevotella intermedia
 • Parvimonas micra
 • Campylobacter rectus/showae
 • Eikenella corrodens
 • Candida albicans
 • Totaal aantal bacteriën

 

Met welke techniek wordt deze test uitgevoerd?

In ons laboratorium maken we gebruik van de sequentiële real-time PCR techniek.

 

voorbeeld van een pre-implantologie uitslag