Dental Unit Water

Waarom testen?

De waterkwaliteit van de behandelunits is al jaren een punt van discussie. Aan de ene kant zijn er weinig aantoonbare schadelijke gevolgen, maar aan de andere kant kunnen de gevolgen voor zowel behandelaar als patiënt groot zijn.

De risico’s worden veroorzaakt door direct contact van het unitwater met de slijmvliezen van de patiënt en inademen van aerosolen door zowel de patiënt als behandelaar. Tot de belangrijke pathogenen die in de unit aanwezig kunnen zijn, behoren Legionella pneumophila en Pseudomonas aeruginosa. Beide pathogenen voelen zich goed thuis in een biofilm, die in de voornamelijk smalle kunststof leidingen van de unit kan ontstaan. Daarnaast is het totaal aantal bacteriën van belang en nemen de risico’s toe als het totaal aantal bacteriën de norm overschrijdt.

Met de Dental Unit Watertest bepalen we niet alleen het totaal aantal bacteriën in uw unit, maar ook of de belangrijke pathogenen Legionella pneumophila en Pseudomonas aeruginosa aanwezig zijn. Als de kwaliteit aan de normen voldoet, ontvangt u van ons een certificaat. Als de norm overschreden wordt, ontvangt u van ons aanbevelingen om de kwaliteit te verbeteren.

FAQ 

Waarom moet ik het unitwater laten controleren?

Het water in uw praktijk wordt gekenmerkt als “proceswater” en dient daarom te voldoen aan de Arbowetgeving. Onderdeel van deze wetgeving is regelmatige controle van de microbiologische kwaliteit.

Wat zegt de nieuwe WIP-richtlijn hierover?

De nieuwe WIP richtlijn is in april 2016 verschenen . Hierin is een halfjaarlijkse controle van de waterkwaliteit opgenomen. Bij een 100- voudige overschrijding van de norm dient u een legionella bepaling uit te laten voeren.

Wat is het beste moment voor monstername?

Het beste moment voor monstername is in de ochtend voordat de eerste patiënt binnenkomt. Als de leidingen chemisch zijn gedesinfecteerd dient men minstens 48 uur te wachten voor het unitwater getest kan worden.

Hoe vaak moet ik de waterkwaliteit van mijn units controleren?

U dient de microbiologische kwaliteit van het unitwater minstens twee keer per jaar te laten controleren.

 Is het mogelijk dat jullie bijhouden wanneer ik weer moet testen?

Jazeker, wij houden voor u bij wanneer het weer tijd is voor een nieuwe controle. Op dat moment zullen wij u er op attenderen dat het weer tijd is.

Hoe werkt de monstername?

U ontvangt van ons een steriele buis in een beschermcapsule, een opdrachtformulier en een retourenvelop. Op de achterzijde van het opdrachtformulier staat  de gebruiksaanwijzing voor de monstername.

Met welke techniek wordt de analyse uitgevoerd?

In het laboratorium maken we gebruik van de nauwkeurige real-time PCR techniek. Dit betekend dat we de microbiologische kwaliteit van het water in uw unit zeer nauwkeurig kunnen bepalen.

Wat gebeurt er als er legionella gevonden wordt?

Mocht er legionella gevonden worden, zullen we met u overleggen wat de volgende stappen zullen zijn. Dit hangt ook af van de hoeveelheid legionella dat gevonden is. Deze stappen zullen onder accreditatie uitgevoerd worden.

Moet de monstername steriel gebeuren?

De monstername moet inderdaad zo steriel mogelijk plaatsvinden. Dit betekent dat het dragen van poedervrije handschoenen wordt geadviseerd. Ook dient de buitenkant van het tappunt voor de monstername gedesinfecteerd te worden, bijvoorbeeld met alcohol of een ander desinfectans.

Welk tappunt kan ik het beste bemonsteren?

In principe kan elk tappunt bemonsterd worden, maar uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het unitwater afkomstig uit de meerfunctiespuit een goed beeld geeft van de kwaliteit van de gehele unit. Als u de microbiologische kwaliteit van het leidingwater buiten uw unit wilt weten, kunt u bijvoorbeeld een kraantje in keuken of toilet bemonsteren. Noteer de monsterplaatsen op het aanvraagbriefje, zodat duidelijk is

Moeten alle units bemonsterd worden?

Ja, alle units in de praktijk dienen bemonsterd te worden.

Ik heb een separaat flessensysteem, moet ik toch bemonsteren?

Ook met een flessensysteem bestaat er een risico op besmetting, bijvoorbeeld bij het vullen van de flessen of door terugslag van micro-organismen uit de mond van de patiënt. Ook met een flessensysteem dient de kwaliteit van het unitwater gecontroleerd te worden.

Op welke dagen kan ik insturen?

U kunt de test 7 dagen per week insturen.

Hoe snel krijg ik de uitslag?

Twee of drie dagen na ontvangst van het monter, sturen wij u de uitslag toe.

Ontvang ik de uitslag ook per e-mail?

De uitslag van de B2D Dental Unit Watertest krijgt u uitsluitend per post en gericht aan de contactpersoon zoals vermeld op het opdrachtformulier. De uitslag zullen we nooit zonder expliciete toestemming van de opdrachtgever aan derden mededelen.

Krijg ik elk half jaar automatische nieuwe testen?

Dit is zeker mogelijk. U kunt dit op het opdrachtbriefje aangeven. Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen of telefonisch contact met ons opnemen om dit te regelen.

Heeft u literatuurstudies over de waterkwaliteit in de tandheelkundige praktijk?

Als u meer achtergrondinformatie wenst, kunt u contact met ons opnemen. Wij sturen u graag meer informatie toe.

Ik wil meer weten over de waterkwaliteit en de huidige richtlijnen. Kan ik mij inschrijven voor een workshop?

Onze workshop over de waterkwaliteit van uw unit is zeer goed ontvangen en wij gaan zeker meer workshops geven. Houdt u onze website: www.bio2dental.nl/workshops in de gaten voor meer informatie en nieuwe data.

Kan ik met mijn IT of IQUAL groep een lezing krijgen over waterkwaliteit?

Wij komen graag op locatie om een lezing te verzorgen. Neem contact met ons op voor meer informatie.