Real-time PCR

Microbiologie in de tandheelkunde:
Van klassieke kweek, via traditionele PCR, naar real-time PCR

Drie decennia geleden was de klassieke bacteriekweek de manier om micro-organismen in bijvoorbeeld het parodontium aan te tonen. Door middel van aanvullende microbiële diagnostiek kon vaak ook het soort micro-organisme bepaald worden. Toch had deze techniek veel beperkingen:

 • Analyse van een kweekplaat vergt de nodige vakmanschap.
  Zelfs de meest vakbekwame microbioloog heeft moeite met het analyseren van een kweekplaat.
 • De specificiteit is erg laag. Zelfs op de meest selectieve en electieve kweekplaat.
 • Kweken kost heel veel tijd en tijd is schaars binnen de tandheelkunde.
 • Kweken is erg onnauwkeurig. Een Afwijking van 1 log of meer is heel normaal.

Lange tijd was men op zoek naar nieuwe technieken om micro-organismen betrouwbaar en snel te kunnen identificeren. Al in de jaren ’70 was de moleculaire biologie in opkomst: diagnostiek aan de hand van DNA. Helaas was er te weinig DNA voorhanden om goede diagnostiek mogelijk te maken. Gelukkig was daar Kary Mullis. Hij vond in 1983 de eenvoudige, maar zeer doeltreffende, PCR techniek uit waarmee DNA vermenigvuldigd kan worden.

De traditionele PCR (end-point PCR) techniek

PCR staat voor Polymerase Chain Reaction. Met de traditionele PCR techniek kon men vrij eenvoudig DNA vermeerderen en zoveel identieke DNA kopieën maken als gewenst. De uitvinding van de PCR was een regelrechte doorbraak in de tandheelkunde. Er was nu voldoende DNA voorhanden om goede diagnostiek te bedrijven. Echter was voor de identificatie van de micro-organismen nog een aanvullende analyse nodig, zoals de ‘agarose gel electroforese’ of de ‘micro-array techniek’.

Een aantal belangrijke tekortkomingen van de traditionele PCR zijn:

 • Resultaten zijn niet erg nauwkeurig.
 • Het duurt relatief lang voor de micro-organismen geïdentificeerd zijn.
 • De opbrengst van de PCR varieert van monster tot monster.
 • Deze techniek is hooguit semi-kwantitatief, er kunnen geen exacte hoeveelheden
  micro-organismen bepaald worden.
 • Er is nog een aanvullende analyse nodig.

De real-time PCR techniek

De real-time PCR techniek, ook wel Q(uantitative)PCR genoemd, kent deze nadelen niet. Vooral omdat het DNA van de bacterie tijdens de PCR reactie kan worden aangetoond in plaats van aan het einde van de reactie. Het aantal real-time PCR toepassingen binnen de tandheelkunde lijkt eindeloos. Bio2Dental zal er voor zorgen dat veel van deze toepassingen voor u beschikbaar komen.

Voordelen van de real-time PCR boven de traditionele technieken zijn:

 1. De real-time PCR is de meest nauwkeurige techniek die beschikbaar is.
 2. Het is zeer kwantitatief en kan het exacte aantal bacteriën in een monster bepalen.
 3. De real-time PCR is zeer snel.
 4. De real-time PCR is zeer gevoelig en kan al 10 bacteriën per monster aantonen.
 5. De kans op fouten is veel kleiner omdat er geen extra technieken nodig zijn om de micro-organismen te identificeren.

In de medische biologie is de real-time PCR al vaak de gouden standaard en in de meeste Nederlandse ziekenhuizen behoort de real-time PCR tot de standaard techniek om monsters te identificeren en kwantificeren.

Dankzij Bio2Dental is deze techniek nu ook voor de tandheelkunde voorhanden. Een betrouwbare uitslag leidt tot een optimale therapiekeuze, dit is zowel in uw voordeel als in het voordeel van uw patiënt.

Onderstaand Youtube filmpje geeft meer informatie over de real-time PCR techniek.

real-time PCR uitleg

Leesvoer:

Als u meer wilt weten over de real-time PCR techniek en de verschillen met de traditionele PCR kunnen wij u onderstaande literatuur aanbevelen. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met Bio2Dental. Wij staan u graag te woord.