Over NEN-ISO 15189

Bio2Dental volgt als één van de weinige tandheelkudige laboratoria de strenge NEN-ISO 15189 richtlijnen.

het laboratorium volgt de strenge NEN-ISO 15189 richtlijnen, die speciaal zijn opgesteld voor medische laboratoria. Dit garandeert de betrouwbaarheid van de analyse!

De NEN-ISO 15189 is een internationale norm die eisen specificeert die gesteld worden aan de competentie en kwaliteit van medische laboratoria. Tevens is de NEN-ISO 15189 in Nederland de basis voor de ontwikkeling van de vierde versie van de CCKL-Praktijkrichtlijn voor een Kwaliteitssysteem voor Laboratoria in de Gezondheidszorg.

De NEN-ISO 15189 specificeert eisen voor kwaliteit en competentie met name voor medische laboratoria en wordt gebruikt bij de ontwikkeling van kwaliteitsmanagementsystemen, bij de beoordeling van de eigen bevoegdheid en voor gebruik door erkenningsinstanties.